GTranslate

bgenfrdeitptrues

Ръководител

 

Проф. дн Иван Ганчев Гарванов

Заместник-ректор по качеството на обучение и акредитация в УНИБИТ

Ръководител на Катедра „Информационни системи и технологии”

 

Адрес:

            Служебен:     София, бул. “Шипченски проход”, № 69А, п.к. 1574

                                   Университет по библиотекознание и информационни технологии

Катедра: “Информационни системи и технологии”

 

e-mail:            Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Заемани длъжности:

2014 г. – до момента, Зам.-ректор по КОА и ръководител на катедра ИСТ в УниБИТ

2011 г. – до момента, ръководител на катедра ИСТ в УниБИТ

2014 г. – професор в УниБИТ

2010 – 2014 г. доцент в УниБИТ

2007 – 2010 г. старши научен сътрудник II степен в ИИТ - БАН

2004 – 2006 г. научен сътрудник I степен в ИИТ - БАН

2002 – 2004 г. научен сътрудник II степен в ИИТ - БАН

 

Образование и научни степени:

 • През 2013 г. защитих дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на науките“ на тема: „Автоматизирани системи за откриване на подвижни цели и праволинейни траектории“ по Автоматизирани системи за обработка на информация и управление, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки.
 • През 2004 г. защитих дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“ пред СНС при ВАК на тема: “Методи и алгоритми за поддържане на постоянна честота на лъжлива тревога в условията на хаотично импулсни смущения”, специалност “Информатика”, шифър 01.01.12.
 • През 1998 г. завърших второ висше образование в Технически университет – гр. София със специалност “Транспортна техника и технологии”, специализация “Експлоатация на електронноприборната авиационна техника”.
 • През 1997 г. завърших първото си висше образование в Технически университет – гр. София със специалност “Автоматика и системотехника”, специализация “Системи и управление”.
 • През 1996 г. завърших втора специалност “Банки и финансов бизнес” в Свободен факултет на Технически университет – гр. София.
 • През 1992 г. завърших средното си образование в Техникум по механотехника – гр. Пазарджик, специалност “Електронна техника”.

 

Специализация:

20 юли – 2 август 2008 г.: NATO Advanced Study Institute - Unexploded Ordnance Detection and Mitigation, Il Ciocco, Italy.

16–27 май 2005 г.: NATO Advanced Study Institute – Multisensor Data and Information Processing for Rapid and Robust Situation and Threat Assessment, Albena-Bulgaria

Награди:

2007 г. Златен знак "За принос към младежко иновационно и информационно общество"

2006 г. Награда “Професор Марин Дринов” за млади учени на Българската академия на науките

 

Преподавателска дейност:

2010 г. – до момента “Мобилни комуникации”, УниБИТ

2010 г. – до момента “Моделиране и симулиране в графична среда”, УниБИТ

2010 г. – до момента “Мобилни технологии”, УниБИТ

2010 г. – до момента “Моделиране на процеси и системи”, УниБИТ

2010 г. – до момента “Програмиране на МАТЛАБ”, УниБИТ

2009 г. – до момента “Компютърни архитектури”, УниБИТ

2010 – 2011 г. “Визуални среди за програмиране”, УниБИТ

2009 – 2010 г. лекции “Дискретна математика”, УниБИТ

2009 – 2011 г. упражнения “Операционни системи”, УниБИТ

2008 – 2010 г. “Телекомуникации и компютърни мрежи”, СУ “Св. Климент Охридски”

2007 – 2010 г. “Математическо моделиране в MATLAB”, ИИТ-БАН

2007 – 2010 г. “Съвременни комуникации”, ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски”

2007 – 2008 г. “Информационна сигурност и управление на информационните системи”, Бизнес академия – Съюз за стопанска инициатива, София

2006 – 2007 г. “Мобилни комуникации”, Бургаски свободен университет, Бургас

2005 – 2006 г. “Цифрова обработка на сигнали”, ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски”

2005 – 2009 г. “Мобилни технологии”, ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски”

2004 – 2008 г. “Електронна и авиационна техника II част”, ТУ – София.

 

Подготовка на кадри:

 • Ръководител на 4-ма успешно защитили докторанти в ИИКТ-БАН и УниБИТ.
 • Ръководител на 1 докторант, отчислен с право на защита в ИИКТ-БАН.
 • Ръководител на 4-ма обучаващи се докторанти, 1 в ИИКТ-БАН и 3-ма в УниБИТ.
 • Дипломен ръководител на 59 магистри и 64 бакалаври, успешно защитили в УниБИТ, ТУ-София и СУ “Св. Климент Охридски”.

 

Експертна дейност:

 • В периода 2008-2010 г., член на Научния и директорски съвет на ИИТ-БАН.
 • От 2012 г. до сега, член на Факултетния, Академичния и Научния съвет на УниБИТ.
 • От 2013 г., член на Постоянна научно-експертна комисия по математика и информатика на ФНИ.
 • Участие в 7 бр. научни журита по процедури по ЗРАСРБ.

 

Членство в научни организации:

·         European Microwave Association

·         IEEE Aerospace and Electronic Systems Society

 

Участие в проекти: Общо 28 проекта, като от тях:

2 проекта са по 7-ма рамкова програма на ЕС.

Завършили – 21 бр.

Незавършили – 7 бр.

Ръководител на – 4 бр.

 

Научни публикации: Общо 149 бр., като от тях:

Монографии – 3 бр.

Учебници – 4 бр.

Глави от книги в чужбина – 4 бр.

Публикации с импакт фактор – 5 бр.

Статии в списания в чужбина – 10 бр.

Доклади на конференции в чужбина – 71 бр.

 

Цитирания: Общо 123 бр., като от тях:

В международни издания – 95 бр.

На български език – 38 бр.

С импакт фактор – 25 бр.

В патент на Mitsubishi Electric Corporation – 1 бр.

 

Вход

Календар

Май 2021
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Designed by plustheme.com